Κατά την πρώτη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών του 2015 πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του Προέδρου του έτους κ. Δημητρίου Νανόπουλου και του Αντιπροέδρου κ. Θανάση Βαλτινού. Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος μίλησε με θέμα “Το έργο των Κέντρων και Γραφείων Ερεύνης της Ακαδημίας κατά το έτος 2014″. Ακολούθησε ομιλία του νέου Προέδρου κ. Δημητρίου Νανόπουλου με θέμα ” Ένα νέο πλαίσιο-πρότυπο της θεωρίας του (Σύμ)παντός: Κοσμολογική, μη-κλιμακούμενη (no-scale) υπερβαρύτητα”.
Η Τελετή Εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών και μεταδόθηκε ζωντανά σε παραγωγή της VDEL.