Το Νεφρολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών και το Ινστιτούτο
Μελέτης, Έρευνας, Εκπαίδευσης και Θεραπείας Νοσημάτων Αγγείων, Καρδιάς, Εγκεφάλου
και Νεφρών (Ι.Ν.Α.Κ.Ε.Ν.) σε συνεργασία με το Διεθνές Νεφρολογικό Ινστιτούτο της Vicenza
οργανώνουν Διημερίδα με θέμα την Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ), στις 12-13 Απριλίου 2019
στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα.
Στην περσινή ημερίδα έγινε αναφορά στον ορισμό, την επίπτωση και την έκβαση
της Οξείας Νεφρικής Βλάβης. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στην Οξεία Νεφρική Βλάβη των
Νεφρολογικών τμημάτων και της ΜΕΘ, που η εμφάνιση της Οξείας Νεφρικής Βλάβης είναι
συνήθης.
Στη φετινή διημερίδα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί το ευρύ φάσμα της Οξείας
Νεφρικής Βλάβης που άπτεται όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και η ανάγκη για περαιτέρω
συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και δεδομένων με τις διάφορες κλινικές
ειδικότητες που εμπλέκονται στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση της Οξείας Νεφρικής
Βλάβης.
Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε
συνεδρίες με την συμμετοχή αναγνωρισμένων ειδικών και πρωτοπόρων στην έρευνα στον
τομέα αυτό. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου παρέχει τεκμηριωμένη γνώση
αλλά και νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία των ασθενών με Οξεία Νεφρική Βλάβη.

Παρακολουθήστε την Διημερίδα ζωντανά, σε παραγωγή της VDEL εδώ:

Acute Kidney Injury (AKI) Meeting 2019 | Mpenaki Museum Athens (DAY 1: APRIL 12)

Acute Kidney Injury (AKI) Meeting 2019 | Mpenaki Museum Athens (DAY 2: APRIL 13)