Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο και εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο: «ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

Παραγωγή: Vdel Productions